Приветствую Вас, Гость! Регистрация RSS

Академия наук

Понедельник, 24.07.2017
Главная » Статьи » Сортировка материалов по секциям » Экономические науки

Деньги, финансы и кредит
Використання оцінки стресостійкості страхових компаній у мікропруденційному нагляді за страховою діяльністю
 
Автор: Ачкасова Світлана Анатоліївна, викладач кафедри управління фінансовими послугами Харківського національного економічного університету
 
Мікропруденційний нагляд за діяльністю страхових компаній передбачає використання наступного інструментарію : мікропруденційні індикатори страхових компаній, оцінка стресостійкості, визначення достатності капіталу страхових компаній. Практичне здійснення мікропруденційного нагляду особливо актуальне, оскільки в подальшому відбувається спостереження за макропруденційними індикаторами на основі агрегованих мікропруденційних, що обумовлює наявність прямої залежності від показниками по страховому ринку у цілому та окремих страхових компаній.
Використання методичних підходів перспективної та ретроспективної оцінки стресостійкості страхових компаній у цілях нагляду дасть змогу як регулятору, так й керівникам страхових компаній отримати результати найбільш суттєвих стрес-тестів та інформацію щодо припущень, на яких вони побудовані та можливість зіставити результати стрес-тестів страхових компаній [1].
Сформована автором система показників оцінки стресостійкості та розроблені інтервали шкал дозволять відстежити зміни значень окремого показника у допустимих межах (граничних значеннях інтервалів шкал показників).  Склад показників оцінки стресостійкості: коефіцієнт дебіторської заборгованості, коефіцієнт ризику страхування, коефіцієнт утримання ризику, коефіцієнт автономії, коефіцієнт запасу платоспроможності, коефіцієнт рентабельності страхової діяль­ності, коефіцієнт збитковості страхових операцій, рівень капіталу у сукупних активах, коефіцієнт ризику активів, коефіцієнт достатності страхових резервів, коефіцієнт стійкості менеджменту. Ґрунтуючись на теорії нечітких множин, проведено шкалювання зазначених показників.
При побудові інтервальної шкали за правилом «трьох сигм» при правобічній асиметрії шкала має діапазон значень (М - 2σ к; М + 2σ (к + 1)), при лівобічній асиметрії — (М - 2σ (к + 1); М + 2σ к). Визначення інтервалів значень показників відбулося у такій послідовності: проведено розрахунок відстані між модою та медіаною за для показників з правобічною та лівобічної асиметрією, розраховано значення коефіцієнту коригування (k) за формулою  для кожного з показників, розраховано інтервали значень показників. Приклад відповідності між ризиком страховика та можливим показником прояву представлено у табл. 1.

Як видно з табл. 1, удосконалено підходи до шкалювання мікропруденційних індикаторів стійкості страхових компаній, інших ніж страхування життя на основі теорії нечітких множин для підвищення обґрунтованості оцінки стану страхових компаній, які, на відміну від існуючих, дають змогу оцінити ступінь прояву ризиків та інструментарій здійснення мікропруденційного нагляду на основі використання граничних значень інтервалів показників оцінки стресостійкості та відповідним ризиком діяльності страхових компаній, які на відміну від існуючих мікпропруденційних індикаторів мають відповідні значення шкали.
 
Література:
1.Ачкасова С. А. Методичний підхід оцінки стресостійкості страхових компаній / С. А. Ачкасова  // Проблеми управління соціально-економічним розвитком України : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених та студентів. - Х. : ВБ "Фактор”, 2012. - С. 94-99.
2.Ачкасова С. А. Антикризове управління діяльністю страхової компанії / С. А. Ачкасова , О. Є. Максимов // Вісник економіки транспорту і промисловості. – 2012. – № 38. – С. 337–343.
Категория: Экономические науки | Добавил: Administrator (23.01.2013)
Просмотров: 671 | Рейтинг: 5.0/2
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]