Приветствую Вас, Гость! Регистрация RSS

Академия наук

Пятница, 18.08.2017
Главная » Статьи » Сортировка материалов по секциям » Экономические науки

Деньги, финансы и кредит
Управління фінансовими відносинами університетів
 
Автор: Захаревич Ганна Олегівна, аспірант, ДВНЗ «Київський Національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
 
У світі нараховуються декілька різних систем управління фінансовими відносинами вищої школи. Однак жодну систему не можна вважати оптимальною. Тим більше, що і навіть найбільш принципові підходи до управління системою фінансування освітньої сфери змінюються залежно від економічної ситуації.
Засади управління фінансовими відносинами університетів базуються на фінансовому механізмі системи вищої освіти, який у свою чергу ґрунтуються на загальноприйнятих науково-теоретичних засадах побудови та реалізації фінансового механізму в цілому.
Аналіз основних підходів щодо визначення складових фінансового механізму системи вищої освіти дав нам підстави виділити наступні його підсистеми: фінансове забезпечення, фінансове управління і систему важелів впливу.
Розвиток ринкових засад у сфері вищої освіти дозволив сучасним університетам поєднувати бюджетне фінансування із залученням коштів у вигляді оплати за виконання робіт та послуг за договорами з підприємствами та організаціями.
Організація фінансових відносин університетів базується на використанні нормативного методу, сутність якого полягає в тому, що всі елементи розподілу визначаються за нормативами. Досліджуючи особливості фінансових відносин в системі вищої освіти, слід акцентувати увагу на тому, що в сучасних умовах розвитку економіки фінансовий механізм повинен базуватися, на нашу думку, на поєднанні двох основних підсистем: державного регулювання та ринкового саморегулювання.
До інструментів державного управління системи вищої освіти слід віднести: ліцензування освітніх послуг; акредитацію та атестацію вищих навчальних закладів; державне замовлення; державні стандарти вищої освіти; види платних послуг, що надаються вищими навчальними закладами; організацію навчального процесу; ціноутворення послуг; податкове та цінове стимулювання та інші.
Ефективне функціонування системи вищої освіти забезпечується через правове регламентування, що відображається в розробці та прийнятті законодавчих актів у сфері вищої освіти, зокрема, в частині її фінансування.
Виділення у складі фінансового управління вищої освіти підсистеми ринкового саморегулювання обумовлено, з нашої точки зору, перетвореннями, що відбуваються у даній сфері, які пов’язані з необхідністю її реформування відповідно до вимог базових принципів реалізації Болонської декларації, змінами у фінансуванні та можливостями забезпечення автономії вищих навчальних закладів.
У складі підсистеми ринкового саморегулювання фінансовими відносинами системи вищої школи нами пропонується виділити основним її елементом фінансове забезпечення, яке може бути представлено як сукупність джерел, форм і методів формування фондів фінансових ресурсів з метою здійснення витрат у даній сфері.
Інтереси учасників освітнього процесу – держави, університетів та споживачів послуг відрізняються за змістом та характером, тому повинен підтримуватися між ними необхідний баланс, за що і відповідає принцип збалансованості інтересів. Запровадження автономії в університетах забезпечить децентралізацію й демократизацію управління вищих навчальних закладів, як основної ланки системи вищої освіти, що сприятиме підвищенню результативності та їх відповідальності за якість освіти, в чому і полягає сутність принципу децентралізації. В умовах ринкової економіки важливу роль відіграє принцип диверсифікації джерел фінансування системи вищої школи, що проявляється у можливості поєднанні різних форм фінансового забезпечення функціонування системи вищої освіти. Принцип ефективності освітньої діяльності передбачає досягнення запланованих цілей, задекларованих у державній освітній програмі за рахунок обмежених фінансових ресурсів.
Розглянуті принципи управління фінансовими відносинами університетів в Україні забезпечать ефективну організацію фінансового механізму функціонування  системи вищої освіти, дозволять сформулювати якісний та стабільний розвиток як вищої школи , так і суспільства в цілому.
Отже, ефективне управління фінансовими відносинами університету повинно базуватися на цілеспрямованості кожного елемента фінансового механізму системи вищої освіти; спрямування дії всіх елементів фінансового управління на процес отримання передбаченого обсягу обмежених фінансових ресурсів з метою покриття витрат освітньої діяльності; зворотного зв’язку елементів фінансового механізму вертикального та горизонтального рівнів; своєчасності реагування складових фінансового механізму функціонування системи школи на зміни макро- та мікросередовища.
Категория: Экономические науки | Добавил: Administrator (17.09.2012)
Просмотров: 654 | Рейтинг: 5.0/1
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]