Приветствую Вас, Гость! Регистрация RSS

Академия наук

Воскресенье, 23.07.2017
Главная » Статьи » Сортировка материалов по секциям » Экономические науки

Деньги, финансы и кредит
Роль інформаційних систем у забезпеченні фінансової безпеки страхових компаній
 
Автор: Папка Олег Степанович, здобувач кафедри економічної теорії Львівської комерційної академії
 
На сьогоднішній день все більшої актуальності набуває вдосконалення та активне використання програмного забезпечення в процесі оцінки рівня фінансової безпеки страхових компаній (ФБСК) та прийняття рішень щодо напрямів її забезпечення. Побудова глобальних  та локальних інформаційних мереж і систем відкриває нові економічні та фінансові можливості для об’єднання інформаційних ресурсів відділень окремих страхових компаній, об’єднань страховиків, вітчизняного страхового ринку в цілому, що, без сумніву, спонукатиме до змін у всіх напрямках та процесах діяльності страхової компанії та забезпечуватиме їй  необхідні конкурентні переваги на ринку страхових послуг.
Слід зауважити, що суттєвою проблемою розробки інформаційних систем формування ФБСК є методологічні труднощі створення та обґрунтування нових теоретичних та методичних підходів, які б враховували особливості страхового процесу в комп’ютерному середовищі. Крім того, абсолютна більшість наявних на теперішній час комп’ютерних програм орієнтована на проведення на основі статистичних даних  комплексного аналізу фінансового стану суб’єктів господарювання, де аналіз фінансової безпеки як такої відсутній.
В результаті розширення, модифікації та коригування інформаційної бази, використання зовнішньої інформації та розробки істотно нових методик оцінки ФБСК ми пропонуємо  впроваджувати у практичну діяльність вітчизняних страховиків інтегровану інформаційну систему забезпечення фінансової безпеки (ІІСЗФБ). Дана система – це організаційно-технологічний комплекс методичних, методологічних, технічних, програмних та інформаційних засобів, спрямованих на підтримку та підвищення ефективності процесів визначення стану ФБСК на даний час та в довготривалій перспективі.
Виходячи з різноманітності цілей, задач та особливостей процесу забезпечення ФБСК, пропонується виділення різних частин інтегрованої інформаційної системи:
1. Загальна частина ІІСЗФБ включає системи облікового рівня, які повинні фіксувати щоденні операції страховика (формувати інформаційну базу).
2. Частина забезпечення ІІСЗФБ включає:
-  системи аналітичного рівня, які допомагають страховику провести аналіз фінансової безпеки з використанням сучасних методів і технологій;
-  системи рівня контролю та прийняття рішень.
3. Стратегічна частина ІІСЗФБ включає системи стратегічного рівня, які базуються на використанні всіх попередніх систем та використовуються для стратегічного забезпечення фінансової безпеки страхової компанії.
Сучасна страхова компанія повинна працювати з інформаційними системами різних рівнів ІІСЗФБ: облікового, аналітичного, контролю та стратегічного для кожного функціонального напрямку забезпечення фінансової безпеки. Наприклад, фінансовий відділ страхової компанії повинен мати інформаційну систему на обліковому рівні, щоб періодично (щоденно, щодекадно) формувати інформаційну базу результатів здійснення всіх поточних страхових та інших операцій. Система аналітичного рівня дозволить створити відповідні розрахункові бази для аналізу основних параметрів ФБСК в поточному періоді. Системи рівня контролю забезпечать відстеження результатів, отриманих на аналітичному рівні, оцінку їх з позицій: забезпечення платоспроможності, ліквідності, фінансової стійкості, рентабельності, належного рівня виплат, частки перестрахування. Системи стратегічного рівня на основі використання трьох попередніх систем передбачають вибір стратегічних альтернатив забезпечення фінансової безпеки в перспективному періоді та прогнозування можливих результатів управлінських рішень і оцінку їх впливу на стан фінансової безпеки страховика в майбутньому.
Кожен рівень ІІСЗФБ повинен обслуговуватись автоматизованою системою, яка поєднує в собі функціональність, необхідну для даного рівня,  та зручне у користуванні програмне забезпечення. Такими автоматизованими системами можуть бути системи діалогової обробки запитів, аналітичні та графічні програмні засоби, системи автоматизації діловиробництва, керуючі інформаційні системи та системи підтримки прийняття рішень.
Таким чином, розробка та впровадження в діяльність страхових компаній інтегрованої інформаційної системи забезпечення фінансової безпеки згідно запропонованої методики дозволить їм об’єднати інформаційні потоки, що формуються на різних рівнях управління ними та у різних структурних підрозділах, комплексно оцінювати рівень ФБСК, забезпечить збір, зберігання та аналіз інформації відносно різних напрямків і задач процесу забезпечення ФБСК, надасть можливості для розробки і гнучкого коригування алгоритмів розрахунків усіх показників ФБСК та використання складних методик аналізу і прогнозування ФБСК, сприятиме  прийняттю виважених та обґрунтованих управлінських рішень стосовно забезпечення фінансової безпеки в поточному та перспективних періодах.
 
Література:
1.Акопова Е.С. Глобализация страхового рынка: информационно-сетевая парадигма : монография / Е.С. Акопова, Л.Ю. Андреева РГЭУ «РИНХ».  - Ростов н/Д.:, 2004. – 407 с.
2.Антонюк В.А. Інформаційні системи у фінансово-кредитних  установах : навч. посібник. / В.А. Антонюк, І.Ф. Рогач, М.А. Сендзюк.  – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: КНЕУ, 2001. – 239 с.
3.Ситник В.Ф. Системи підтримки прийняття рішень : навч. посіб. / В.Ф. Ситник. - К.: КНЕУ, 2004. – 614 с.
Категория: Экономические науки | Добавил: Administrator (17.08.2012)
Просмотров: 709 | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]