Приветствую Вас, Гость! Регистрация RSS

Академия наук

Пятница, 18.08.2017
Главная » Статьи » Сортировка материалов по секциям » Экономические науки

Бухгалтерский учет, анализ и аудит (по видам экономической деятельности)
Відмінності між бухгалтерським та податковим обліком
 
Авторы:

Бейгул Тетяна Олександрівна, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
 
Лаврик-Слісенко Людмила Петрівна, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
 
Дане питання розглядало багато вчених, таких як: С.В. Шевчук, В.В. Демидович, Ю.В. Колесникова,  М.Я. Дем’яненко, О.Ф. Кирилюк, Л.І. Стаднік, В.В. Бабіч, І.А. Герасимович, М.Т. Білуха, Ф.Ф. Бутинець , В.А. Гавриленко,  М.Р. Лучко та інші. Але воно ще й досі стоїть відкритим та цікавить різних вчених. Саме тому дана робота присвячена цій темі. Розглянемо поняття бухгалтерського та податкового обліку, а також  їх основні відмінності.
Отримання прибутку  є доказом того, що підприємство працює правильно. Для цього йому необхідно дотримуватися  законів та принципів ведення бухгалтерського та податкового обліку, їх позитивної  взаємодії. Бухгалтерська звітність мала певні відмінності, які йшли не на користь державі тому постала потреба у відокремлені податкового обліку. Хоча, на жаль,  ще й досі деякі бухгалтери діють не за новими законами  та ведуть не чіткий облік, що виступає ще однією перешкодою до  стабілізації та вдосконалення економічної ситуації в країні.
Звітністю бухгалтерського обліку є фінансова звітність, яка включає в себе баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, звіт про власний капітал, примітки до річної фінансової звітності.
Звітністю податкового обліку є податкова звітність у вигляді декларації з податку на прибуток підприємства, податкової декларації з податку на додану вартість, податковий розрахунок комунального податку, податковий розрахунок земельного податку, розрахунок податку з власників транспортних засобів, розрахунок сплати єдиного податку суб'єкта малого підприємництва, інша податкова звітність.
Бухгалтерський облік  у своїх фінальних  результатах відображає основний показник діяльності підприємства. Цей показник може бути від’ємним (збиток)  або додатнім (прибуток). Збиток виникає тоді, коли у підприємства  більше витрат аніж доходів, та навпаки, якщо доходи перевищують витрати фірма отримує прибуток.
Раніше податковий облік був частиною бухгалтерського, але в сучасному суспільстві з’явилася потреба у його відокремлені, хоча  між ними  й надалі є тісний зв'язок. Це було зумовлене тим, що країна перейшла на ринкову економіку, а також тим, що за бухгалтерського обліку  держава не мала змоги реалізовувати фіскальні інтереси держави.
Як бухгалтерський так і податковий облік ведуть облік доходів та витрат.
Бухгалтерський облік – процес виявлення, вимірювання, реєстрації, накопичення, узагальнення, зберігання та передачі інформації  про діяльність підприємства зовнішнім та внутрішнім користувачам  для прийняття рішень. [1]
А ось податковий облік, хоч і відбуваються зміни в податковому законодавстві, чіткого тлумачення не отримав. Можливо лише зробити певні висновки,що податковий облік забезпечує визначення сум податкового прибутку та здійснюється з додержанням вимог податкового законодавства України. Він виконує фіскальну та регуляторну функції. [2]
Основними відмінними рисами бухгалтерського і податкового обліку є:
1) відмінності у визначенні прибутку до оподаткування.
2) момент реалізації.
3) різна звітність.
4) різні регістри та первинні документи.
5) відмінності у змісті витрат і валових витрат, доходів і валових доходів. [3]
Але найголовнішою відмінністю між веденням бухгалтерського та податкового обліку є методи обліку доходів та витрат. Найчастіше ця різниця виникає коли деякі витрати або доходи не враховуються при визначенні податкового прибутку, але неодмінно будуть включені у розрахунок прибутку у фінансовій звітності.
Отже,  в даній роботі ми знайшли та розглянули  певні розбіжності між бухгалтерським та податковим обліком.
Бухгалтерський облік був ведений  в Україні 16 липня 1999 року Президентом  України Леонідом  Кучмою та мав назву Закон «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні». Його метою було, є та буде покращити законодавче поле щодо ведення бухгалтерського обліку. Але з часом після розвинення  національного ринку Україна стала мати потребу  в податковому обліку, для того щоб мати можливість  співпрацювати  з іншими країнами на міжнародному ринку.
Саме через це дана тема є актуальною і в наш час. Адже відносини на міжнародному ринку ще досі є нестабільними. Податковий кодекс змінюється, змінюються й всі закони в Україні так, щоб вони стали зрозумілі її громадянам, для того  щоб могла розвиватися підприємницька діяльність. А також для полегшення праці бухгалтерів, які   будуть здійснювати бухгалтерський та податковий облік, а головне щоб їх праця відповідала дійсності, а підприємства приносили вигоду  не лише її власнику, а й державі в цілому.
 
Література:
1.Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: Закон України вiд 16.07.1999 №996-XIV зі змінами та доповненнями // zakon1.rada.gov.ua.
2.Папинова О. П(с)БУ 17: что делать? // Баланс, №5 – 2002. – С.43–48. 6. Ткаченко Н.М. Бухгалтерський фінансовий облік, оподаткування і звітність: Підручник. – К.: Алеута, 2006. – 1080 с.
3.Задорожний З.В., Гугул Г.І. Лещишин Л.Г. Навчальний посібник. - Тернопіль: Економічна думка. - 2005.
Категория: Экономические науки | Добавил: Иван155 (17.04.2013)
Просмотров: 577 | Рейтинг: 4.2/5
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]