Приветствую Вас, Гость! Регистрация RSS

Академия наук

Среда, 23.08.2017
Главная » Статьи » Сортировка материалов по секциям » Экономические науки

Бухгалтерский учет, анализ и аудит (по видам экономической деятельности)
Важливість обліку земель сільськогосподарського призначення в умовах трансформації земельних відносин.
 
Автор: Казьмір Валентина Анатоліївна, викладач бухгалтерського обліку ІІ категорії,аспірант Могилів Подільський технолого-економічний коледж Вінницького національного аграрного університету
 
Перетворення у структурі земельних відносин в Україні у зв’язку з проведенням земельної та аграрної реформи зумовило перегляд відносин власності на землі сільськогосподарського призначення. Становлення селянина як господаря землі через структурну перебудову сільськогосподарського виробництва, створення багатоукладного сільського господарства на підставі різних форм власності та засоби виробництва і форм сільськогосподарського землевикористання в умовах дії нового Земельного кодексу України показує, що в сільському господарстві поступово формується клас реальних власників.
Землі сільськогосподарського призначення мають пріоритетне значення серед інших категорій земель з огляду на своє природне, економічне та соціальне значення. Головною особливістю цієї категорії земель є те, що земля тут виступає як основний засіб виробництва продуктів харчування, кормів для тварин, а також сировини для промисловості .
Земельно-ресурсний потенціал України – один з найпотужніших у Європі. Земельний фонд нашої держави становить 5,7 % території усієї Європи та складає 60,3 млн. га. В загальній структурі земельних ресурсів землі сільськогосподарського призначення займають 70,9 % (42,8 млн. га). Маючи у своєму володінні такий масштабний і цінний за своїми якісними характеристиками земельний фонд України, за різними оцінками науковців, при умові дотримання оптимальної структури землекористування та відповідного рівня землеробства, потенційно здатна забезпечити продовольством 250-320 млн. людей[6;с.47]
Останнім часом питання обліку земель досліджують в своїх наукових працях відомі вчені-економісти: П.Т. Саблук, В.М. Жук, Б.В. Мельничук,І.В. Герасимчук, Б.С. Гузар, Н.М. Малюга та інші науковці. Однак, незважаючи на вагомі наукові напрацювання, окремі питання щодо включення земель сільськогосподарського призначення в економічний оборот підприємств, їх оцінки, оцінки прав на користування ними, виокремлення таких земель в окрему групу об’єктів обліку і управління, відображення на рахунках бухгалтерського обліку та у фінансовій звітності аграрних підприємств залишилися на сьогоднішній день актуальними і потребують подальших досліджень.
Сучасні дослідники відзначають гостру потребу в інформації, яка характеризує процес використання земель та необхідна для оперативного управління земельними ресурсами. Так, на слуханнях у Верховній Раді України відмічено, що: «інформація майже про 70 % земельних ділянок, за якими зареєстровано правовстановлюючі документи в системі державного земельного кадастру відсутня»
Бухгалтерський облік як інформаційна система здатен посилити ефективну основу управління земельними ресурсами як на рівні держави, так і на рівні окремого суб’єкта господарювання. Забезпечити вирішення цих проблем, реалізацію законодавчих норм можна лише за умови визнання землі активом та окремим об’єктом бухгалтерського обліку, розробки і впровадження обліково-інформаційного забезпечення земельних відносин.
Методика обліку землі в умовах формування її ринку набуває особливої актуальності у зв’язку з потребою отримувати користувачами повної і достовірної інформації про стан, якість та оцінку земельних ресурсів, ефективність їх використання,можливу трансформацію. Землю як об’єкт бухгалтерського обліку розглядали ще в стародавні часи.
За діючим бухгалтерським законодавством земля відноситься до об’єктів основних засобів і, відповідно, облік земельних ділянок за діючою методикою здійснюється аналогічно іншим об’єктам основних засобів. Також землі що знаходяться в користуванні підприємств не включаються в їх баланс. Саме такі факти викликають необхідність дослідження та удосконалення обліку земель сільськогосподарського призначення [5;с.459]
Земля для сільськогосподарських підприємств має залишатися основним засобом господарювання навіть тоді, коли набуває змісту категорії «товар».  Бухгалтерський облік, який займається відображенням господарських операцій з земельними ділянками повинен забезпечувати суцільне і безперервне спостереження і контроль за всіма виробничо-господарськими процесами в аграрній сфері і забезпечувати відповідними даними процес управління земельними ресурсами та контроль за раціональним їх використанням.
 
Література:
1. Земельний кодекс України № 2768-ІІ від 25 жовтня 2001 року. Чинне законодавство України, 2003 р., с. 427–456.
2. Конституція України від 28.06.1996 Українська правнича фундація стаття 14. — Київ, 1996. — 55 с.
3. Бухгалтерський облік на сільськогосподарських підприємствах АПК. т. 2. Посібник по застосуванню нормативно-методичних документів Мінагрополітики та ДПА України / [ред: Ю. Я. Лузан: В. М. Жук]. — К., 2004. — 459 с. —укр.
4. Пасхавер Б. Й. Ринок землі і світовий дохід та національна стратегія [текст] // Б. Й. Пасхавер // Економіка АПК. — 2009. — № 3 — С. 47.
Категория: Экономические науки | Добавил: Administrator (18.09.2012)
Просмотров: 642 | Рейтинг: 5.0/1
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]