Приветствую Вас, Гость! Регистрация RSS

Академия наук

Понедельник, 21.08.2017
Главная » Файлы » 2013 » XXX Международная научно-практическая конференция "Новое в науке" [ Добавить материал ]

XXX Международная научно-практическая конференция "Новое в науке"
[ Скачать с сервера (1.47Mb) ] 17.03.2013, 22:32

СОДЕРЖАНИЕ

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

МИРОВОЕ ХОЗЯЙСТВО И МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ         1

Tahirov Muhammadaziz The Role of Interest Rate in Finance    1

Улмасов Жонибек Роль иностранных инвестиций в развитии национальной экономики   5

ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯМИ (ПО ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)              8

Килівник Ірина Сергіївна Недобросовісна конкуренція в сучасному суспільстві         8

Налисник Алла Зеновіївна Якість системи управління підприємством як основний фактор його банкрутства          11

РАЗВИТИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫХ СИЛ И РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА        13

Клімович О.М. Вплив факторів на систему міжрегіональних зв’язків               13

Копосов Г.О., Семененко Ольга Олександрівна Позиціювання підприємства на регіональному ринку       15

ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ

СОЦИАЛЬНАЯ ФИЛОСОФИЯ И ФИЛОСОФИЯ ИСТОРИИ          18

Пастушенко Ольга Владимировна Исследование структуры правосознания             18

УКРАИНОВЕДЕНИЕ       20

Акименко Олена Станіславівна Специфіка соціокультурних трансформацій в сучасній Україні в контексті активізації використання медіа-технологій           20

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

УКРАИНСКИЙ ЯЗЫК     23

Андрощук Ярослав Олексендрович Прагнення до чистоти мови       23

Усик Василь Олександрович Мовні проблеми спілкування в Інтернеті          26

ОБЩЕЕ ЯЗЫКОЗНАНИЕ               29

Мавжуда Болибекова O свойствах форм категории сказуемости (на примере узбекского и английского языков)                29

Гаджибекова Наталья Саадуевна Типы синонимов в произведении Н.В. Гоголя «Мертвые души»               34

Куренкова Татьяна Николаевна Микрополе «Грибы» в ЛСП «Еда»  38

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА; ИСТОРИЯ ПОЛИТИЧЕСКИХ И ПРАВОВЫХ УЧЕНИЙ     40

Маслій Людмила Володимирівна Співвідношення категорій «правова колізія» та «правовий конфлікт»   40

УГОЛОВНОЕ ПРАВО И КРИМИНОЛОГИЯ; УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРАВО     44

Васильев Алексей Михайлович, Васильева Светлана Михайловна Вопросы законодательного закрепления принципов уголовного права как основополагающих идей в борьбе с опасными посягательствами          44

Костенко В’ячеслав Вікторович Попередження незаконного обігу підакцизних товарів органами внутрішніх справ України               49

Середа Ирина Михайловна, Суханов Сергей Васильевич Новое в российском законодательстве об уголовной ответственности за незаконное предпринимательство         52

УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС И КРИМИНАЛИСТИКА; СУДЕБНАЯ ЭКСПЕРТИЗА; ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ                57

Рыжаков Александр Петрович Ненаучный элемент правовой основы статуса руководителя следственного органа                57

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

ОБЩАЯ ПЕДАГОГИКА И ИСТОРИЯ ПЕДАГОГИКИ          60

Короткіх Людмила Василівна Застосування інформаційно-комунікаційних технологій на уроках художньої культури                60

Зарифахон Маматкулова Формирование педагогического мышления у учителей в процессе повышения квалификации как актуальная проблема педагогіки                64

Сергеєва Ольга Степанівна Освітадорослих та їїмісце в системінеперервноїосвіти 68

Шевченко Світлана Миколаївна Організація навчального процесу у школах національних меншин в УРСР (кінець 30-х-40-і рр. ХХ ст.)              71

ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ (ИЗ ОБЛАСТЕЙ ЗНАНИЙ)  79

Kuimova Marina Valeryevna Positive potential of education in emotional intelligence development    79

Жумаев М.Э. Практика педагогической поддержки интеллектуального развития младших подростков  80

Климченко Ирина Владимировна Традиции народов России как часть курса «Регионоведение» 89

Литвинов Александр Николаевич E-learning use in teaching foreign languages in higher educational institutions       92

Малюга Олександр Сергійович Зміст навчання майбутніх вихователів дошкільного навчального закладу англійської мови для професійного спілкування (предметний аспект)   96

Султанов М. Особенности интеллектуального развития младших подростков в процессе обучения         99

ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ          108

Габеркорн Ірина Іванівна Методика реалізації дидактичної моделі підготовки студентів до розвитку творчих здібностей молодших школярів           108

Дзюбенко Олег Леонидович Анализ субъект-субъектного педагогического взаимодействия в образовательной среде военного вуза   112

Зімонова Ольга Володимирівна Значення вивчення мови для підготовки фахівців 117

Мірошніченко Анатолій Анатолійович Особливості вибору методів навчання майбутніх офіцерів-прикордонників дисципліни "Статути Збройних Сил України та їх практичне застосування” 119

Собко Вадим Григорович Методи дослідження розвитку професійної компетентності офіцерів-прикордонників у фаховій підготовці із застосуванням ділових ігор         121

Тирон О.М. Психолого-педагогічні аспекти формування іншомовної компетентності майбутніх моряків  123

Шиба А.В. Формування професійної компетентності у процесі підготовки перекладача     127

СОЦИАЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА    130

Павлюк Наталія Василівна Роль батька в вихованні майбутнього сім’яніна як соціально-педагогічна проблема    130

ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЕМ            134

Подкопаєва Еліна Вікторівна Система мoнiтopингу якocтi ocвiтньoї дiяльнocтi у вищих навчальиих закладах I-II piвнiв акредитації       134

Турчин Наталія Леонідівна Управління впровадженням здоров´язберігаючих технологій у діяльність загальноосвітнього навчального закладу        138

Хамицкая Елена Леонидовна Целеполагание как аспект развития образовательного процесса в XXI веке             141

ТЕОРИЯ ОБУЧЕНИЯ       144

Попрожук Єгор Михайлович Використання мультимедійних технологій на заняттях            144

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

ОБЩАЯ ПСИХОЛОГИЯ, ИСТОРИЯ ПСИХОЛОГИИ          147

Есенова Анна Юрьевна Ресурсы созависимых отношений в фокусе системных семейных психотерапевтических подходов           147

ПСИХОЛОГИЯ ТРУДА; ИНЖЕНЕРНАЯ ПСИХОЛОГИЯ   150

Herman I. Marasanov The personal-professional development of the psychologist-practitioner             150

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ И ВОЗРАСТНАЯ ПСИХОЛОГИЯ        161

Кулиненко Марія Леонідівна Функціонування крос-культурної комунікації як різновиду комунікативного процесу                161

Радомська Ірина Володимирівна, Сухарь Галина Феліксівна Психолого-педагогічний супровід підготовки дітей дошкільного віку до навчання у школі з використання технології організації системи волонтерської допомоги     169

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

СПЕЦИАЛЬНАЯ И ОТРАСЛЕВАЯ СОЦИОЛОГИЯ             176

Аборвалова Ольга Николаевна Социология торговли: предметная матрица             176

Лузан Глєб Сергійович Особливості визначень інституту сім`ї в роботах соціологів різних часів та їх вплив на формування сучасного поняття «багатопоколінна сім`я»       180

ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАУКИ

ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ПОЛИТИЧЕСКОЙ НАУКИ               185

Сотник Антоніна Леонідівна Правова політологія як нова галузь політичної науки  185

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ИНСТИТУТЫ И ПРОЦЕССЫ    188

Рубцова Анна Игоревна Возможности политического блоггинга в организации протестных движений     188

Ярошко Олеся Зіновіївна Довіра громадян до інституту президентства в Україні      193

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ МЕЖДУНАРОДНЫХ СИСТЕМ И ГЛОБАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ       196

Федорова Катерина Олегівна Іспанія – трансатлантичний медіатор країн Латинської Америки в контексті CELAC-ЄС                196

Категория: XXX Международная научно-практическая конференция "Новое в науке" | Добавил: Administrator
Просмотров: 925 | Загрузок: 790 | Рейтинг: 5.0/2
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]